Shell Diesel Depresser

Shell Diesel Depresser prísada do motorovej nafty je technicky vyspelá, vysoko koncentrovaná 1:1000 celoročná prísada do motorovej nafty. Shell Diesel Depresser je vysokokvalitná kvapalina pozostávajúca zo zmesi aromatických uhlohydrátov a prísad zlepšujúcich tekutosť motorovej nafty v uzatvorených systémoch. 

4,00 € (3,33 € bez DPH)

Shell Diesel Depresser prísada do motorovej nafty je technicky vyspelá, vysoko koncentrovaná 1:1000 celoročná prísada do motorovej nafty. Shell Diesel Depresser je vysokokvalitná kvapalina pozostávajúca zo zmesi aromatických uhlohydrátov a prísad zlepšujúcich tekutosť motorovej nafty v uzatvorených systémoch. Je efektívny do -40°C (v závislosti od vlastností použitého paliva). Má protizrážanlivé vlastnosti. Shell Diesel Depresser viaže parafíny v motorovej nafte pri nízkych teplotách, ktoré môžu spôsobiť upchanie filtra a palivových rozvodov. Zabezpečuje nižší bod tuhnutia a zvyšuje kvalitu nafty. Uľahčuje štartovanie a chod motora pri nízkych teplotách. Zlepšuje a zvyšuje výkon motora.

Podobné produkty