Glycocool G Premium Antifreeze Longlife koncentrát

GlycoCool G Longlife je produkt s rovnakou špecifikáciou ako Glycoshell Longlife a Glycocool G30 Longlife. Pri všetkých typoch aplikácií, kde bol doteraz používaný alebo doporučovaný Glycoshell Longlife alebo Glycocool G30 Longlife je možné používať GlycoCool G Longlife. 

Normy a schválenia: GlycoCool G Longlife spĺňa požiadavky štandardov: ASTM D3306, BS6580:2010, AFNOR NF R15-601, SAE J1034, ÖNORM V5123 a PNC40007. Glycocool G Longlife spĺňa a prekračuje požiadavky väčšiny výrobcov motorov. GlycoCool G Longlife spĺňa nasledovné OEM normy: B

GlycoCool G Longlife je produkt s rovnakou špecifikáciou ako Glycoshell Longlife a Glycocool G30 Longlife. Pri všetkých typoch aplikácií, kde bol doteraz používaný alebo doporučovaný Glycoshell Longlife alebo Glycocool G30 Longlife je možné používať GlycoCool G Longlife. Obidva produkty sú vzájomne plne miešateľné so zachovaním záruky vysokej kvality chladiacej zmesi. GlycoCool G Longlife je chladiaca kvapalina bez obsahu dusitanov, amínov, fosfátov, silikátov a boritanov, vyrábaná na báze etylénglykolu, ktorá musí byť pred použitím zriedená vodou. GlycoCool G Longlife poskytuje výnimočnú ochranu voči zamrznutiu, korózii a prehrievaniu pre všetky moderné motory a je zvlášť vhodný pre vysokozaťažované hliníkové motory. Svojimi aktívnymi zložkami efektívne chráni chladiacu sústavu pred koróziou a usadeninami v chladiacom systéme, bloku motora, hlave valcov, chladiči, vodnej pumpe a vykurovacom systéme. GlycoCool G Longlife si zachováva svoju efektivitu po dlhý čas a z tohto dôvodu je zvyčajne prvá výmena náplne odporúčaná po nie menej ako štyroch rokoch. Napriek tomu je vždy nutné dodržiavať odporúčania výrobcu motora.

Podobné produkty