Total Multis EP 2

Total Multis EP 2 je viacúčelové plastické mazivo na lítium-vápenatej báze pre extrémne tlaky vyvinuté na mazanie zaťažených guľôčkových a valivých ložísk, ložísk kolies, univerzálnych kĺbov, podvozkov a rôznych rázovo zaťažených mechanizmov, prevádzkovaných vo vlhkom, prašnom alebo suchom prostredí. Vhodné ako univerzálne mazivo pre priemyselné aplikácie vyžadujúce NLGI 2.

Lítium kalciové plastické mazivá MULTIS sú viacúčelové mazivá poskytujúce kombináciu vlastností ako sú dobrý výkon, odolnosť voči vysokým teplotám a vode, vysokú mieru čerpateľnosti a odolnosti voči zaťaženiu. Tieto vlastnosti mazivám prepožičiavajú použité aditíva. Mazivá MULTIS majú veľmi univerzálne použitie, z čoho vyplýva značná racionalizácia skladových zásob a zníženie nákladov na údržbu.

Podobné produkty